Köszöntjük a csemöi óvoda internetes oldalain!

Az integrációs pedagógiai rendszer (IPR) támogatása

 

Az Integrációs Pedagógiai Rendszerre (a továbbiakban: IPR) építve az óvodai és iskolai integrációs program célja, hogy a gyermekek, tanulók iskolai eredményeiben kevésbé legyen meghatározó a család társadalmi-gazdasági státuszának hatása, támogassa az eredményes, innovatív pedagógiai módszerek alkalmazását, növelje a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességét, csökkentse a szegregáció mértékét, erősítse az együttműködést más ágazatokkal és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók szüleivel.

A pályázat célja a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet) 171-173. §-aiban foglalt óvodai fejlesztő program, valamint képesség kibontakoztató, integrációs felkészítés megvalósításának támogatása.

 

IPR-13.

 

 

- a támogatási szerződés lényeges elemei   

- képek a rendezvényekről

       * Farsang

       * Szt. György nap 

       * Húsvét    

IPR-14.

 

 
- a támogatási szerződés lényeges elemei  

- képek a rendezvényekről 

       * Gyermeknap