Köszöntjük a csemöi óvoda internetes oldalain!

Zöld óvoda

A Nefelejcs Óvoda sikerrel pályázott a ZÖLD ÓVODA cím elnyerésére.

 

 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: KvVM) – a hazai és a nemzetközi tapasztalatok alapján – fontosnak tartja, hogy az óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő módszerekkel és eszközökkel, valamint élményekre és tapasztalatokra épített tanulási környezet kialakításával olyan környezeti nevelésben részesüljön, mely hatékony rendszerbe szerveződve biztosítja a kisgyermekkori nevelés eredményességét.

 

Ennek erősítésére Zöld Óvoda címmel pályázatot írt ki óvodák számára.

Óvodánk vezetősége, nevelőtestülete és valamennyi dolgozója elkötelezett a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiája iránt. Ezért is nyújtottunk be pályázatot a cím elnyerésére. A kiíró által meghatározott kritériumrendszernek kellett megfelelnünk.


• Nagy hangsúlyt fektetünk a természeti és társadalmi kultúra értékeinek megismertetésére, ezek megbecsülésére, megőrzésére neveljük gyermekeinket.
• Helyi Nevelési Programunk és napi pedagógiai gyakorlatunk kiemelt területe a környezeti nevelés.
• Intézményünk helyi sajátosságait figyelembe véve valósítjuk meg a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos céljainkat, feladatainkat.
• Nevelő, fejlesztő tevékenységünket komplexitás, tevékenykedtető ismeretszerzés, gazdag élményszerzés jellemzi.
• Programjainkba bevonjuk a szülőket, családokat, közvetlen és közvetett partnereinket egyaránt.
• A környezeti nevelés hatékonysága érdekében önképzéssel, továbbképzéssel gyarapítjuk ismereteinket, növeljük felkészültségünket.

 

A "Zöld Óvoda" cím alkalmazható: az intézmény partnerkapcsolatainak építése és marketingtevékenysége során, mint a környezeti neveléssel kapcsolatos irányultságáról szóló referencia.